1.    
  2.    
  3.     Як влаштована Земля?

Як влаштована Земля?

Наша планета складається з декількох концентричних шарів. Верхній шар – земна кора – має нерівномірну товщину. У гірських районах материків вона досягає 70-90 кілометрів, а в океанічних областях помітно звужується до 7-10 кілометрів. Основні породи, з яких складається земна кора, – це оксиди кремнію, алюмінію, заліза, лужних металів. Континентальна кора має два шари: верхній, гранітний, і нижній, базальтова. До складу континентальної кори входять породи, вік яких перевищує 3 мільярди років. Океанічна кора має один шар. Складається він з базальтів – силікатної породи, що містить кальцій, магній, залізо, натрій. Вік океанічної кори – 100-150 мільйонів років
   Під корою знаходиться мантія. Вона займає близько 82% всього обсягу Землі. Мантія поділяється на два шари: верхній і нижній. Верхній шар мантії разом із земною корою утворює тверду оболонку Землі і називається літосферою. Під літосферою знаходиться астеносфера, до складу якої входять породи, що знаходяться в частково розплавленому стані.
   В самих глибинах планети «заховано» ядро, що складається з зовнішнього, рідкого, шару і внутрішнього, твердого. Зовнішній шар являє собою потоки розплавленого заліза і нікелю. Внутрішній шар також складається з залізонікелевого сплаву, який, не дивлячись на високу температуру, знаходиться в твердому стані, що пояснюється величезним тиском в центрі Землі.

26.02.2018

Написати коментар