1.    
  2.    
  3.     Рефлексія

Рефлексія

Поняття «рефлексія» являє собою похідне від позднелатинского слова reflexio «звернення назад» і має на увазі звернення кого-небудь уваги на самого себе і на свою свідомість, продукти своєї діяльності або якийсь їх обмірковування і переосмислення.

Одним з перших, хто вивчав рефлексію був А.Буземан. Він характеризував процес рефлексії як перенесення якогось переживання з зовнішнього світу у внутрішній.

Відповідно до думки деяких вчених, саме рефлексія відрізняє людину від звіра, дозволяючи йому не просто щось знати, але ще розуміти і усвідомлювати це знання. Рефлексія дозволяє виділяти серед величезного числа відбувається речей і почуттів окремі і зосереджувати на них пильну увагу.

У більш вузькому сенсі слова рефлексію вважають однією з форм самоаналізу, в ході якого особистість може свідомо контролювати своє мислення, критикувати і аналізувати логічність і доцільність своїх думок, а також вирішувати складні багаторівневі завдання.

26.02.2019

Написати коментар