1.    
  2.     Звідки родом «одомашнений» короп

Звідки родом «одомашнений» короп

Зі Стародавнього Китаю

Відомо, що короп, історія розведення якого налічує не одну тисячу років, виключно прісноводна риба. І мало хто знає, що справжня батьківщина карпа – Японське море, а в стави з прісною водою його вперше помістили в Стародавньому Китаї, де і зародилася традиція штучного розведення цієї риби. З Китаю «одомашненого» карпа поступово переселили у Каспійський та Азово-Чорноморський басейни, потім в Європу, а пізніше – в Новий Світ. І все ж найбільший дохід давало розведення коропа у ставах, особливо дзеркального, або королівського, у якого велика луска покриває лише частину боків і спини. Карпа, харчується майже без перерви (він відноситься до безжелудочным рибам), називаючи «всеїдним водяним», прирівнювали до свині по невибагливості у виборі їжі, швидкому зростанню і «жирению». Згадка про коропа є в наказах губернаторам провінцій німецького міністра Кассиодора, який вимагав, щоб до столу Теодоріха, короля остготів з 493 року, регулярно постачали карпов. У XIV столітті в одній з чеських книг по рибальству були описані методи обладнання спеціальних ставків для вирощування коропа, які почали штучно створювати в Чехії ще в XIII столітті. У садибах заможних англійців вважалося розкішшю завести такі ставки. У Франції карпа стали розводити при Франциску I (1494-1547). У Росії перші досліди з розведення цієї риби були зроблені на півдні за наказом Петра I, але тоді вони закінчилися невдачею. Значно пізніше в тих же місцях кращі господарства отримували до 25 центнерів товарної риби з кожного гектара ставу. Втім, існує й інша версія, згідно з якою європейці незалежно від китайців почали штучним чином розводити карпа, але значно пізніше, в перші століття нашої ери.

18.12.2016

Написати коментар