1.    
  2.     Яким може бути кисень

Яким може бути кисень

4-атомним

До недавнього часу науці відомі тільки дві модифікації молекул кисню. Перша — О2 є не чим іншим, як киснем, що всі живі організми використовують для дихання. Такий кисень — найпоширеніший елемент на Землі. Він становить 85% гідросфери, майже половину літосфери, і лише в атмосфері, де кисень знаходиться у вільному стані, він займає друге місце після азоту — 23%. О3 — це озон, що розташовується переважно у верхніх шарах атмосфери, захищає Землю від надмірної радіації. Озон утворюється із О2 під дією сонячного випромінювання або електричного розряду. Він окисляє майже всі метали і більшість інших елементів. Допустима лише дуже мала його концентрація, так як озон значно більш отруйний, ніж чадний газ. Гранично допустима концентрація — 0,00001%. Існування модифікації молекули кисню, яка складається з чотирьох атомів, емпіричним шляхом було передбачене ще в 20-ті роки минулого століття. Але отримати такий кисень на практиці вдалося зовсім недавно. Для його створення вчені Римського університету змусили взаємодіяти парні молекули кисню і позитивно заряджені іони. В результаті утворився позитивний іон О4. А після додавання до отриманого іону електрона була отримана нейтральна молекула. Для доказу стабільності молекули 4-атомного кисню був використаний метод спектрометрії, для проведення якого молекулу знову розділили на іони, попередньо видаливши електрон. Ці знов отримані частинки повністю відповідали іонам початкової молекули кисню. Отримання 4-атомного кисню відкриває перспективи для використання його в якості активного окислювача ракетного палива, що дозволить збільшити вагу корисного вантажу ракети за рахунок скорочення маси окислювача.

21.12.2016

Написати коментар