1.    
  2.    
  3.     Тавтологія

Тавтологія

Поняття «тавтологія» походить від давньогрецького «повторює одне і те ж», «говорить те ж саме». Використовується слово в риториці і логіці.

Тавтологія позначає повторення одних і тих же або ж близьких за змістом слів. У літературних творах прийом може використовуватися для посилення мови та надання їй більшої емоційного забарвлення. Прикладом тавтології можуть служити вираження «ясніше ясного» або «плаче, сльозами заливається», «цілком і повністю», «масло масляне» та інші.

У деяких випадках, навпаки, тавтологія є небажаним елементом і вимагає зміни порядку слів. Наприклад, певні слова, повторюючись в йдуть пропозиціях по порядку, надає тексту деяку бідність.

У логіці під тавтологією розуміється крайній випадок логічної помилки, тобто коли щось доводиться або ж визначається одним словом або словосполученням. Це якесь тотожно-істинне висловлювання, наприклад, «будинок-це будинок», «моє-це моє» та інші.

05.02.2019

Написати коментар