1.    
  2.    
  3.     Що вивчає математика

Що вивчає математика

Витоки математики сягають глибокої давнини, Рахунок, торгівля, землемірні роботи, астрономія, будівництво та багато іншого – ось області її застосування вже в ті часи. І зараз без математики не обходиться жодна наука, жоден рід людської діяльності. Навіть слово «математика» утворилося від грецького слова «матема», що і означає – наука.

Математика – це наука, яка вивчає величини, кількісні відносини і просторові форми.

Все, що було закладено дві тисячі років тому з математики, все математичні закони і теореми, які були сформульовані знаменитими математиками тих часів, актуальні у всі часи.

До початку XVII століття математика в Європі в основному займалася числами і порівняно простими геометричними фігурами. До цього часу вона розділилася на арифметику і геометрію, а трохи пізніше утворилися алгебра і тригонометрія. Але і на цьому розвиток математики не зупинилася. З розширенням людських знань і областей застосування математики люди вже не могли обійтися простими рівняннями, вони почали мислити в багатьох площинах, почали винаходити інші, неіснуючі, але полегшують життя простору. З’явилися формули похідних, тригонометричні формули, основи диференціювання і інтегрування, сформувалися таблиці похідних та таблиці інтегралів. Незамінною частиною світу стали диференціальні рівняння і різні методи їх вирішення. І до сих пір з математики виділяються все нові і нові дисципліни, наприклад, такі, як математична логіка, теорія ігор, теорія інформації та багато інших.

Науки прийнято ділити на природні і гуманітарні. Природні вивчають світ навколо нас (наприклад, фізика, хімія, біологія), а гуманітарні – людське суспільство (історія, філологія та інші). Математика ж, так би мовити, вивчає саму себе, тому що вона має справу не з об’єктами реального світу, а з їх ідеальними (тобто абстрактними, узагальненими) моделями. Але через це математика не стала абстрактній наукою. Навпаки, завдяки своїй універсальності, закони математики і рішення математичних задач застосовні в усьому областях людської діяльності. Тому в наш час математичні методи широко використовують як в природних, так і в гуманітарних науках.

15.09.2017

Написати коментар