1.    
  2.    
  3.     Що таке Табель про ранги

Що таке Табель про ранги

Закон про порядок державної служби

Закон про порядок державної служби Російської імперії, званий Табель про ранги, був затверджений 24 січня 1722 року імператором Петром I. Цар Петро і особисто брав безпосередню участь у редагуванні цього закону, в основу якого лягли «розклад чинів» королівств французького, прусського, шведського і датського. Спочатку закон складався з власне Табелі (Таблиці) чинів і пояснювальних статей, а також встановлених досить високих штрафів за їх порушення. Так, за вимогу почестей і місць вище чину покладався штраф, рівний 2-місячного платні порушника. З них третина як премія належала доносителю, а решта йшла на утримання шпиталів. Таке ж матеріальне покарання передбачалося за поступку свого місця особі, нижчого за чином. У Табелі всі чини поділялися на 14 класів і поділялися на 3 типу: військові, цивільні та придворні. Чини гвардійців були на клас вище інших військових чинів. Отримання чину давало право претендувати на певну посаду. Міністром в середині XIX століття міг стати тільки чиновник 2-го класу, а, наприклад, губернатором — 4-го. Цікаво, що разом з появою Табелі про ранги склалася і система звернень. До чиновникам 1-го і 2-го класів треба звертатися як «високоповажність», 3-го і 4-го — «превосходительство», 5-го — «высокородие», 6 — 8-го — «високоблагородіє», до всім іншим — «благородіє». Вся ця система, що проіснувала дуже тривалий час, було скасовано в 1917 році декретами радянської влади про знищення чинів, станів і титулів.

10.12.2016

Написати коментар