1.    
  2.    
  3.     Що таке демократія

Що таке демократія

Демократія – це тип державного устрою правління, в якому громадяни цієї держави є джерелом влади.

У перекладі з грецької мови «демос» означає народ. Існує 2 види демократії: пряма і непряма. Відмінність в тому, що при прямій демократії безпосереднє управління державою виходить від народу. А при непрямій – народ вибирає певних осіб, які керують країною, у згоді з думкою народу.

До визначальних факторів демократії можна віднести наступне. При такій формі правління, рушійною шар повинен бути звід принципів і заходів, які спрямовані на захист свободи людини. У демократичних країнах, «свобода людини» зводиться в рамки закону. При демократії враховуються всі волеизлияния населення (більшості), їх думка має поважатися і ревно захищатися. Включаючи думки різних меншин.

Щоб не допустити концентрації влади в одних руках або вузькому колу людей, її розбивають на рівні – регіональні і місцеві. Останні повинні повною мірою реагувати на всі вимоги проживають на даній території. Далі, в демократичній державі однаково має бути ставлення до людей з різними релігійними поглядами, повинна захищатися свобода слова. В рівній мірі для всіх надаватися можливість створення політичних, релігійних та інших організацій. Повідомлення думки народу своїм уповноваженим правителям відбувається через референдуми, а зміна правителів – через вибори. Участь у цих заходах беруть всі громадяни. Як правило, всі демократичні країни є неймовірно «різношерстими» і населення таких країн неймовірно різноманітне. Тим самим, формується унікальна політична, культурна і моральна життя країни. І найважливіше – демократія – це досягнення консенсусу. Усі суб’єкти такої країни повинні вчитися витримки, вміння налагоджувати контакт з іншими людьми, вміння йти на компроміс.

31.10.2017

Написати коментар