1.    
  2.    
  3.     Постмодерн

Постмодерн

Постмодерн – соціологічний термін, що позначає новий стан передових товариств. Протиставляється «епосі модерну». Відрізок часу, який характеризується динамічним зростанням різноманітності поглядів і думок в суспільстві і культурі. В історії не виділяється конкретно «період постмодерну», як і «епоха модерну». Ці терміни розглядаються в ширшому контексті.

Характерними ознаками постмодерну можна назвати відмову від одноманітності і його панування, визнання альтернативності соціального прогресу, поява нових культурних цінностей і мотивів і т.д. Прихильники течії вважають його епохою постекономікі, в якій людина перестає розглядатися виключно як елемент системи товарного індустріального виробництва. Таким чином, постмодерну приписують велику внутрішню свободу і звільнення від економічної і політичної влади.

Найімовірніше буде відзначити, що цим терміном визначається відмова від виробничих цілей на користь культурних. В епоху постмодерну людина вибирає не матеріальні, а духовні цінності в їх різноманітті. Він більше не «гвинтик» в індустріальній системі, а суб’єкт, який може творити і цінувати мистецтво.

02.11.2018

Написати коментар