1.    
  2.    
  3.     Геополітика

Геополітика

Геополітика – наука, що утворилася на стику географії та політики, яка вивчає формування і розвиток інтересів держав в залежності від розподілу їх територій на карті світу. В її контексті країни розглядаються в якості живих організмів. Вивчає контроль над територією і сфери впливу держав і їх об’єднань.

Відповідно до законів геополітики, розвиток і вплив країни на інші держави здійснюється, виходячи з її положення, території, ресурсів. Наприклад, країни моря протиставляються країнам суші. Вони розвиваються швидше, тому що їх логістика пов’язана з кораблями, а не з дорогами. Таким чином, країни моря орієнтовані на використання чужих ресурсів, а країни суші – на партнерські взаємини і взаємовигідний розвиток територій.

Як приклад можна привести всім відомі події на Україні. Країні моря (США) знадобилося розширити сферу впливу в Європі. Країна суші (Україна) вдало розташувалася в центрі території, яка геополітично цікава Штатам. До того ж через Україну здійснюється транзит газу, тобто зв’язок країни суші (Росії) з Євросоюзом. Таким чином, отримавши вплив над цією територією, можна буде контролювати країни, які уклали контракт по газу. Звідси геополітичний конфлікт держав, інтереси яких не перетинаються.

09.02.2019

Написати коментар