1.    
  2.    
  3.     Депривація

Депривація

Термін «депривація» походить від латинського deprivatio – втрата, позбавлення. Під депривації розуміється значне скорочення або повне позбавлення можливості задовольняти свої потреби – фізичні, психологічні або соціальні.

Депривація часто викликає агресію. Вона може направлятися або на оточуючих – на ту чи тих, хто саме і викликав депривації, або на самого себе. Агресія, яка направляється усередину, виражається в нанесенні собі ушкоджень, соматичних захворюваннях, алкоголізмі, наркоманії, куріння, суїцид.

У соціології депривації ділять на абсолютну і відносну.

Під абсолютною розуміється неможливість задовольняти основні потреби через відсутність доступу до простих матеріальних благ.

Відносна депривація є розбіжність реальності і очікувань. Ця невідповідність зазвичай важко і болісно сприймається.

У психології поняття розділяється на відносну депривації і фрустрацію.

04.11.2018

Написати коментар