1.    
  2.     Чому атеїсти пов’язують себе з наукою?

Чому атеїсти пов’язують себе з наукою?

Це не так. Є віруючі вчені. Є вчені атеїсти. Віра не завжди претендує на спростування наукових даних, як це може здатися.

Наука – це один із способів моделювання світу, заснований на чуттєвому досвіді. Цей спосіб не обов’язково повинен бути єдиним, яким користується людина. Вчений може доповнювати досвід своїх органів почуттів будь-якими внутрішніми доповненнями моделі світу, для невідомих ще явищ, безвідносно адекватності реальності.

Питанням віри поза будь-якими трактувань є питання буття вищого розуму / умів. Але це питання знаходиться в площині відмінною від наукової логіки, що не перетинаються з нею.

Тому в свідомості вченого можуть цілком органічно співіснувати дві логічні системи, одна з яких описує чуттєвий матеріальний світ, а інша – світ трансцендентний почуттям.

Атеїзм теж не передбачає відсутність релігійності. Наприклад, буддизм – це нетеїстичною вчення. Якщо людина не вірить у вищий розум або творця, це не обов’язково означає, що він не вірить ні в які трансцендентні реальності явища. Крім того, атеїсти можуть навіть не брати науковий метод як спосіб відображення дійсності.

13.09.2019

Написати коментар